Fosilsiz Hakkında

Fosilsiz, fosil yakıt çağını sona erdirmeyi ve herkes için %100 yenilenebilir enerjiye adil geçişi hızlandırmayı amaçlayan, gücünü halktan alan küresel bir kampanyadır.

Açık konuşalım: İklim krizi geleceğe dair bir tehdit olmaktan çıktı. Artık dünyanın her tarafındaki toplulukların karşı karşıya olduğu belirgin ve mevcut bir tehlike. Peki her şeyi kaybetme tehlikesi karşısında ne yaparız? Her şeyimizi ortaya koyarız.

Fosilsiz, insanları daha önce teşebbüs edilmemiş bir ölçekte örgütlüyor ve harekete geçiriyor. Dünyanın her tarafındaki topluluklarla beraber çalışarak, fosil yakıt endüstrisiyle her açıdan mücadele etmek için gücünü halktan alan küresel bir hareket inşa ediyoruz.



1) Yerel Gücü İnşa Et

Güçlü ve kalıcı değişim her zaman tabandan gelir. Sokak sokak ve şehir şehir,— politikacılarımızın göz ardı edemeyeceği, dipten gelen bir kamu desteği inşa etmek için yerel boykotlar ve yasa tasarıları gibi yeni araç ve taktikler kullanacağız.

$€£¥

2) Bir Kuruş Daha Olmaz

Fosil yakıtların finanssız bırakacağızBunu kurumlarımızın fosil yakıtlardan yatırımını çekmesini sağlayarak gerçekleştireceğiz. Ayrıca bankalara petrol, kömür ve doğal gaz projelerine ayrılan mali kaynakları kesmeleri ve bu kaynakları topluluklar tarafından yürütülen enerji çözümlerine yönlendirmeleri için baskı yapacağız.



3) Simgesel Kampanyalar

Milyonlara ilham verecek, Fosilsiz bir dünyanın mümkün olduğuna inanmalarını sağlayacak ve harekete geçirecek, simgesel öneme sahip büyük mücadeleler üstleneceğiz.

Nasıl Çalışırız

İlke #1:

Kapsayıcıyız

İklim değişikliği yalnızca çevresel, toplumsal adaletle ilgili veya ekonomik bir mesele değildir. Bunların hepsini aynı anda kapsar. Bu, insanlığın şimdiye kadar karşılaştığı en büyük meselelerden biridir ve bunu çözmek için hep beraber çalışmak zorundayız.

Fosilsiz kampanyasına gönüllü katkıda bulunmak isteyen tüm bireylerin yetenek, enerji ve özverilerini kucaklıyor ve içtenlikle karşılıyoruz. Bu bireylerin geçmiş, etnik köken, dini inanç, toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelimleri arasında fark gözetmiyoruz. Saygısızlığa hızlı bir tepkiyle karşılık veriyoruz.

Hareketimiz, katılımcılarının ilişkileri üzerine inşa edildi. Fosilsiz hareketi üyeleri arasında güven, saygı ve karşılıklı ödün ilkesinin inşası için her gün çalışacağız. Tüm Fosilsiz kampanyacılarının iyi niyetli olduğunu varsayıyoruz.

İlke #2:

Açık Kaynaklıyız

Fosilsiz ismi, görsel kimliği, kaynakları ve kampanya araçları, kullanmak ve adapte etmek isteyen herkese açık. Yani, bunları kullanmak isteyenlerin eylem, talep ve iletişim politikaları, prensiplerimize ve kampanya hedeflerine uygun olduğu sürece açık.

Paylaşılan bir kimliğin hareketimizi güçlendirdiğini biliyoruz. Bu toplumsal imgeyi yaratmak ve korumakta hepimiz sorumluluk sahibiyiz.

İlke #3:

Hepimiz lideriz.

Fosilsiz grupları otonomdur. Ayrıca örgütlenme, kolaylaştırıcılık, karar alma süreçleri, iletişim, taktik ve eylemlerin Fosilsiz ilke ve kampanya hedefleriyle uyumlu olmasını sağlamakla yükümlüdür.

Kampanya grupları içerisinde farklı karar alma mekanizma ve süreçlerinin kullanılmasını teşvik ediyoruz. Bu süreçler çok çeşitli olabilir. Örneğin, ana stratejik kararlarda oy birliğinden 'büyük kararlar' hakkında detaylı istişare dayanan bir karar sürecine, diğer taraftan günlük kararları çalışma grupları ve daha küçük ekiplere bırakmaya varabilir.

İlke #4:

Eyleme Geçeriz.

Taktiklerde çoğulluğu destekliyoruz. Çoğulluk hareketimizi güçlendirir. Kamusal eylemlerin, amacımıza yeterli çoğunlukta bir kamu desteği sağlamakta oynadığı rolün farkındayız. Ayrıca taleplerimiz yerine getirilmediğinde bu eylemlerin yoğunlaştırılmasının önemini anlıyoruz.

Tüm eylemlerimizde şiddetsizlik disiplinini korumakta kararlıyız. Doğrudan eylemde bulunanları destekliyor ve bu eylemlerde yer alabilecek durumda olmayanlara saygı duyuyoruz.

Tarihçe

Fosilsiz, 2012 yılında kurumlarımızın fosil yakıtlardan yatırımını çekmesini amaçlayan bir kampanya olarak başladı. Dünyanın her tarafındaki binlerce Yatırımları Geri Çek kampanyası, kamuoyunun fosil yakıtların yerin dibinde bırakılmasını destekleyecek şekilde dönüşmesine yardımcı oluyor ve iklim eylemliliğinin ahlaki kaçınılmazlığının altını çiziyor. Yatırımları Geri Çek, Fosilsiz kampanyasının en önemli parçalarından biri olmaya devam ediyor. Yatırımların geri çekilmesinin taktik ve başarıları hakkında daha ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Fosilsiz kampanyası, 2017 sonu itibarıyla, fosil yakıtlardan herkes için %100 yenilenebilir enerjiye adil geçişi hızlandırmaya yardımcı olmakta kullandığı araç ve taktik yelpazesini daha da geliştirerek yeni bir döneme girdi.

FacebookTwitter